Avatar

Maciej Cader

Dr inż.

Maciej Cader jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (dyplom z robotyki, w 2008r). W 2012 uzyskał tytuł Menedżera Badań Naukowych i Prac Rozwojowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Obronił pracę doktorską w 2016 r. na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Od 2008 roku pracuje w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie, gdzie na stanowisku adiunkta, pełni funkcje: Kierownika Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Obliczeń Numerycznych, Koordynatora ds. Współpracy z przemysłem wydobywczym, energetycznym i petrochemicznym oraz Sekretarza Rady Naukowej Instytutu PIAP.

Działalność zawodowa i naukowa Macieja Cadera skupia się na dwóch głównych obszarach:

• technologiach addytywnego wytwarzania ukierunkowanych na potrzeby wymagających aplikacji przemysłowych oraz

• robotyce mobilnej ukierunkowanej na prace w trudnych środowiskach lub w strefach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, w tym w strefach zagrożonych wybuchem.

Od 2009 roku Maciej Cader sukcesywnie nawiązuje współpracę z różnymi ośrodkami naukowymi w Polsce: Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Politechnika Rzeszowska, a od 2016 roku, również z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie. Swoje doświadczenie zdobywa głównie poprzez czynny udział w pracach i projektach badawczych i badawczo-rozwojowych. Od 2018 roku nawiązuje trwałą współpracę z ośrodkami badawczymi w Europie oraz w Chinach, z którymi przystępuje do realizacji projektów B+R.

Dzięki działaniom w obszarach technik addytywnych oraz robotyki do stref niebezpiecznych, Maciej Cader od 2009 roku nawiązał współpracę z podmiotami gospodarczymi działających w branżach przemysłu ciężkiego: m.in. Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A., Eurol Innovative Solutions Sp z o.o (do 2010r), Skala 3D, a w późniejszym okresie - od 2014r - z KGHM Polska Miedź S.A, PKN ORLEN, TAURON, PGE Bełchatów. W ramach współpracy uczestniczył w licznych wizytach studyjnych, próbach obiektowych i testach którym były poddawane opracowywane w PIAP konstrukcje – przede wszystkim roboty mobilne. Ponadto Maciej Cader jest autorem i współautorem ponad
130 publikacji, jednej monografii oraz kilkunastu zgłoszeń patentowych i dwóch patentów o zasięgu polskim i międzynarodowym (38 krajów Europy). Prelegent konferencji TED, gdzie w 2011 roku przedstawił innowacyjną w skali świata wizję oczyszczania oceanów po wyciekach ropy naftowej.

Specjalność

  • robotyka mobilna do obszarów niebezpiecznych oraz do trudnych warunków środowiskowych w tym stref zagrożonych wybuchem
  • robotyka mobilna ukierunkowana na inspekcje obiektów przemysłowych
  • wykorzystanie technologii addytywnych do optymalizacji i produkcji nowoczesnych części maszyn
  • projektowanie ukierunkowane na implementacje technologii addytywnych w aplikacjach przemysłowych
  • optymalizacja procesów produkcyjnych poprzez implementacje technologii addytywnego wytwarzania