Dwa oblicza innowacyjności

W obliczu rozwoju rynków Azji, Afryki i Ameryki Południowej Europa się cofa. Innowacyjność, o którą zabiegają instytucje państwowe i europejskie ma za zadanie pobudzić gospodarkę europejską i wybudzić ją z letargu. „Innowacyjność” stała się tak często używanym pojęciem, że coraz trudniej zrozumieć, co innowacją jest, co nią nie jest, a kiedy jest ona używana jako listek figowy lub opakowanie służące zwykłej mistyfikacji rzeczywistości.

W Fundacji Dialogu Technologicznego dostrzegamy dwa oblicza innowacyjności – jedno rozumiane jako synonim przedsiębiorczości i pomysłowości, a drugie jako działania łączące zdobycze nauki, badań i rozwoju z wdrożeniami zarówno komercyjnymi, jak i społecznymi.

Innowacyjność rozumiana jako synonim przedsiębiorczości i pomysłowości dotyka kluczowych sfer biznesu, takich jak nowe produkty, lepsze (szybsze, tańsze) procesy produkcyjne, alternatywne metody promocji i sprzedaży. Tak rozumiana innowacyjność, to nic innego, jak odwołanie się do znanego marketingowego miksu - pojęcia “4P” - product, price, place, promotion. Zatem pierwsze oblicze innowacyjności to element gry rynkowej nawołującej do odróżnienia się od konkurencji.

Innowacyjność rozumiana jako czynnik łączący zdobycze naukowe z wdrożeniami praktycznymi wymaga partnerskiego dialogu pomiędzy środowiskami politycznymi, naukowymi, przemysłem i instytucjami finansującymi prace badawcze działających we wspólnym celu na rzecz zapewnienia długofalowej konkurencyjności gospodarki.

W Fundacji Dialogu Technologicznego chcemy wesprzeć dążenia do harmonijnego rozwoju następujących filarów postępu gospodarki opartej na innowacyjności:

  • Wsparcie strategicznych obszarów, w których należy prowadzić badania naukowe i rozwijać przemysł poprzez aktywny udział w kształtowaniu polityki gospodarczej w instytucjach Unii Europejskiej,
  • Konsolidacja sektora naukowo-badawczego poprzez umiejętne połączenie formalnych kwestii organizacyjnych z identyfikacją centrów kompetencji odpowiadających zdefiniowanym strategicznym sektorom gospodarki i nauki,
  • Ustawiczne doskonalenie kadry zarządzającej badaniami i rozwojem, by zapewnić stałą adekwatność postępu badawczo-rozwojowego do zmieniających się w czasie potrzeb przemysłu i motywujące zasady sukcesji.

Wyzwania, które sobie postawiliśmy wymagają zaangażowania wielodyscyplinarnego zespołu ekspertów z międzynarodowym doświadczeniem w takich obszarach, jak prowadzenie prac badawczych, wycena i ochrona praw własności intelektualnej, finanse, marketing i zarządzanie projektami.

Leo Turno, styczeń 2019