Avatar

Zbigniew T. Kuźnicki

Profesor

Zbigniew Kuźnicki jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (dyplom z elektroniki ciała stałego w 1970 r.). Obronił pracę doktorską w 1974 r. na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 1985 r. uzyskał habilitację w Instytucie Podstawowych Problemów Technicznych Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN). W 1992 roku otrzymał habilitację na Uniwersytecie Louisa Pasteura w Strasburgu.

Zbigniew Kuźnicki zajmował wiele stanowisk za granicą, w szczególności w Instytucie Fizyki Stosowanej w École polytechnique w Lozannie (Szwajcaria) oraz w laboratorium LAAS CNRS w Tuluzie (Francja). Podstawowa część kariery naukowej miała miejsce w CNRS (Tuluza, Strasburg) i na Uniwersytecie w Strasburgu.

Zbigniew T. Kuźnicki był inicjatorem i współorganizatorem akademickiej sieci współpracy międzyregionalnej Alzacja – Dolny Śląsk w obszarze mobilności studentów (współpraca bilateralna, ERAZMUS) i naukowców oraz edukacji i badań naukowych. Wykładał, organizował i prowadził zajęcia w Wyższej Szkole Fizyki (ENSPS) i na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Ludwika Pasteur’a w Strasburgu (obecnie Uniwersytet w Strasburgu, UNISTRA).

W latach 2012-­2014 pełnił funkcję dyrektora Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. We Francji uzyskał tytuł „Professeur des universités de la classe exceptionnelle”. Równolegle Polsce uzyskał tytuł profesora decyzją Prezydenta RP z 17 czerwca 2013 r.

W 2015 roku został mianowany Kawalerem Orderu Zasługi (Ordre national du Mérite) Republiki Francuskiej.

Specjalność

  • Elektronika i fizyka ciała stałego (teoria konwersji światła na elektryczność)
  • fizyka półprzewodników (detektory, konwertery, ogniwa słoneczne, czujniki)
  • elektroniczne właściwości materiałów, ich powierzchni i nanostruktur
  • optoelektronika
  • fotonika