Avatar

Krzysztof Dragan

Dr hab. inż.

Krzysztof Dragan jest absolwentem kierunku fizyka techniczna w Wojskowej Akademii Technicznej (obronił dyplom w zakresie optoelektroniki światłowodowej) w 2001 r. Swoją ścieżkę zawodową związał z diagnostyką techniczną konstrukcji realizując w 2008 r. pracę doktorską w zakresie metod diagnostyki kompozytowych łopat wirnika nośnego śmigłowca. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką diagnozowania i monitorowania konstrukcji w szczególności lotniczych oraz kompozytowych.

Jest autorem szeregu biuletynów i technologii wykorzystywanych w diagnostyce konstrukcji lotniczych. Był uczestnikiem i kierownikiem szeregu projektów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W trakcie pracy naukowej odbył szereg specjalistycznych szkoleń w zakresie diagnostyki oraz monitorowania konstrukcji z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego.

W latach 2005 - 2018 aktywnie współpracował z firmami i ośrodkami naukowo badawczymi w kraju i za granicą w zakresie realizacji produktów technologicznych wspierających diagnostykę i monitorowanie m.in. konstrukcji kompozytowych, turbin wiatrowych, konstrukcji przemysłowych i energetycznych.

Krzysztof Dragan od kilkunastu lat zajmuje się rozwojem i implementacją nowoczesnych metod diagnostyki technicznej oraz w szczególności implementacją metod monitorowania konstrukcji. W 2017 uzyskał stopień doktora habilitowanego w obszarze mechaniki i budowy maszyn.

W chwili obecnej Krzysztof Dragan jest Kierownikiem Zakładu Zdatności do Lotu Statków Powietrznych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.

Specjalność

  • badania nieniszczące konstrukcji
  • technologie sensorów zintegrowanych z konstrukcją
  • wparcie diagnostyki z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego
  • monitorowanie konstrukcji
  • struktury kompozytowe
  • analiza sygnałowa