Avatar

Anna Grzelak

Dr

Ukończyła Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i z wyróżnieniem obroniła tytuł doktora nauk biologicznych ze specjalizacją w zakresie genetyki (w 2003 roku). Ukończyła także Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007). Odbyła aplikację rzecznikowską przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych i w 2008 r uzyskała tytuł Polskiego Rzecznika Patentowego. Ukończyła dwuletnie studium europejskiego prawa patentowego prowadzone przez Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI), w Strasburgu. W 2014 zdała egzaminy kwalifikacyjne EQE i została Europejskim Rzecznikiem Patentowym. Posiada również uprawnienia do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w sprawach dotyczących wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Od 2009 jest partnerem w spółce WTS Rzecznicy Patentowi, przez przystąpieniem do spółki przez siedem lat pracowała w dużej kancelarii patentowej w Warszawie. Przez kilka lat pełniła funkcję doradcy do spraw własności intelektualnej i przemysłowej dla Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w ochronie rozwiązań technicznych szczególnie w dziedzinie biotechnologii, medycyny, biologii molekularnej, farmacji, i weterynarii oraz w badaniach patentowych. Doradza w strategii uzyskania i utrzymania praw wyłącznych, IP due-diligence, prowadzi liczne postępowania patentowe w Polsce i zagranicą. Prowadzi szkolenia i wykłady z prawa własności przemysłowej.

Członek PIRP, EPI, INTA, AIPPI.

Specjalność

  • ochrona patentowa rozwiązań technicznych
  • strategie uzyskiwania i utrzymywania praw wyłącznych
  • szkolenia